Thuis in Verzuim verricht landelijk voor verschillende type organisaties verzuimcontroles uit. Tijdens de verzuimcontrole wordt nagegaan of de werknemer aanwezig is op het doorgegeven verblijfadres en of deze verwacht op korte termijn te hervatten of behoefte heeft aan een bedrijfsarts.

Een verzuimcontrole kan om verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij een onduidelijke ziekmelding of steekproefsgewijs. Ook kan er besloten worden dit een standaard onderdeel te maken van het verzuimbeleid van een organisatie.

Aanmelding controle

Verzuimcontroles kunnen eenvoudig met een aanvraagformulier worden aangevraagd. Bij de aanvraag kan eventueel een voorkeurstijd worden doorgegeven. Indien in de praktijk dit niet mogelijk blijkt en sterk afwijkt zal dit vooraf met de werkgever worden besproken.

De controle

Een controleur zal tijdens zijn bezoek nagaan of de werknemer op het vooraf doorgegeven verblijfadres aanwezig is. Indien de werknemer aanwezig is zal een vragenlijst worden doorgenomen. Als de werknemer niet aanwezig is zal telefonisch contact worden opgenomen met de werknemer en een schriftelijke bevestiging van het bezoek worden achtergelaten.

Na het bezoek zal de vragenlijst en een korte terugkoppeling worden verstuurd aan de opdrachtgever, indien gewenst kan na het bezoek ook een telefonisch terugkoppeling worden gegeven.

Thuis in Verzuim

Hieronder treft u een aantal kenmerken van de dienstverlening:

  • Landelijke inzetbaar
  • Binnen 24-uur een terugkoppeling
  • Vaste tarieven

Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend gesprek, neem dan contact met ons op.