Als uw medewerker 88 weken arbeidsongeschikt is, ontvangt u een brief van het UWV met betrekking tot de WIA-aanvraag. Het is van groot belang dat deze aanvraag zorgvuldig en volledig wordt aangeleverd bij het UWV.

Voor het UWV moet duidelijk naar voren komen wat de re-integratie inspanningen zijn geweest. Het is dan ook voor veel werknemers en werkgevers een flinke klus om de WIA-aanvraag op tijd in te dienen. Indien er voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht zal er een WIA-keuring plaatsvinden. Bij onvoldoende re-integratie inspanningen zal er een loonsanctie worden opgelegd door het UWV.

Vanuit de praktijk begrijpen wij dat vakkundige ondersteuning tijdens de WIA-aanvraag belangrijk is. U kunt dan ook gebruikmaken van onze dienstverlening tijdens de WIA-aanvraag.

Voor de werkgever en werknemer bestaat de begeleiding uit:

Werkgever

De begeleiding voor de werkgever vindt plaats op locatie. Er wordt gecontroleerd of alle documenten aanwezig zijn, voordat deze naar het UWV worden verstuurd. Zo wordt het risico voor een loonsantie vanuit het UWV beperkt.

Het re-integratie verslag (RIV) wordt in orde gemaakt en de volgende documenten worden toegevoegd:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
  • Plan van aanpak en bijstellingen;
  • Eerstejaarsevaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.

Werknemer

De begeleiding voor de werknemer vindt plaats op locatie bij werknemer of werkgever en bestaat uit:

  • Controle of alle documenten aanwezig zijn, voordat deze naar het UWV worden gestuurd. Zo beperken we het risico voor een eventuele loonsantie vanuit het UWV.
  • De medewerker voorbereiden/uitleg geven over het gesprek met de verzekeringsarts (VA) en de arbeidsdeskundige (AD) van het UWV.
  • Het helpen en verzorgen van een complete en juiste WIA-aanvraag via DigiD.

Contact

Admiraal Helfrichweg 2P
2901 AB Capelle aan den IJssel

T: 010 - 313 39 84
F: 010 - 450 29 31
E: