Thuis in Verzuim ondersteunt landelijk werkgevers met de inzet van arbeidsdeskunigen, verzuimcontroleurs, mediators en diverse specialisten in lopende verzuimdossiers. Daarnaast helpen we werkgevers bij het preventief terug dringen van verzuim. Dit doen wij onder andere door het uitvoeren van werkplekonderzoeken en trainingen.

Thuis in Verzuim kan onder andere ondersteunen met de volgende dienstverlening:

 

 

 

Contact

Admiraal Helfrichweg 2P
2901 AB Capelle aan den IJssel

T: 010 - 313 39 84
F: 010 - 450 29 31
E:

  • Als werkgever of HR-professional kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim. Middels de training van Thuis in Verzuim krijgt de deelnemer inzicht in deze regelgeving en leert u dit in de praktijk toe te passen.

  • Tijdens een verzuimcontrole zal de verzuimcontroleur bevestigen of een werknemer op een verblijfadres aanwezig is. De controles verricht Thuis in Verzuim landelijk en 7 dagen per week.

  • Binnen het 2e spoor worden de mogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer bij een nieuwe werkgever onderzocht.

  • De mediator kan bij een (dreigend) conflict onafhanklijk bemiddelen tussen betrokken partijen en zal proberen om het geschil tot een oplossing te brengen.

  • Door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer op de arbeidsmarkt zijn. 

  • Indien er twijfel bestaat of het inzetten van een re-integratietraject binnen het 2e spoor haalbaar is, kan er voor worden gekozen om dit te toetsen middels een haalbaarheidsonderzoek.

  • Als uw medewerker 88 weken arbeidsongeschikt is, ontvangt u een brief van het UWV met betrekking tot de WIA-aanvraag. Het is van groot belang dat deze aanvraag zorgvuldig en volledig wordt aangeleverd bij het UWV.

  • Heeft u vragen over een lopend re-integratietraject, dan kan Thuis in Verzuim ondersteunen. Wij kunnen tussentijds het re-integratiedossier beoordelen en eventuele adviezen geven omtrent de te nemen stappen.

  • Is een werknemer arbeidsongeschikt moet deze samen met de werkgever werken aan de re-integratie. Onze arbeidsdeskundige kan ondersteunen bij een terugkeer binnen het bedrijf.

  • Wilt u in kaart brengen of een (arbeidsongeschikte) werknemer kan doorstromen naar een nieuwe functie binnen uw organisatie, biedt een beroepsassessment uitkomst.