Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt kan een arbeidsdeskundige onderzoeken wat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. De arbeidsdeskundige zal hierbij kijken naar het 1e spoor, de mogelijkheden om terug te keren in een reguliere functie binnen de organisatie. Daarnaast zal er gekeken worden naar het 2e spoor, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt bij een nieuwe werkgever.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Gedurende het arbeidsdeskundig onderzoek zal de arbeidsdeskundige verschillende zaken onderzoeken. Aan de hand van de belastbaarheid van de werknemer zal minimaal worden nagegaan of:

  • De werknemer het eigen werk bij de werkgever nog kan uitvoeren?
  • Het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend en duurzaam te maken is?
  • Er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever zijn?
  • Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?

De arbeidsdeskundige zal aan de hand van een gesprek met de werkgever en werknemer bovenstaande vragen beantwoorden en een advies geven. In dit advies wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor.

1e spoor

De arbeidsdeskundige zal eerst beoordelen of een werknemer terug kan keren binnen de organisatie. Hierbij zal aan de hand van de belastbaarheid worden gekeken naar de mogelijkheden om terug te keren in de eigen functie (eventueel met aanpassingen) en of er eventueel mogelijkheden zijn in een nieuwe functie bij de werkgever.
Zijn er geen duurzame mogelijkheden binnen het 1e spoor kan er worden geadviseerd om het 2e spoor te starten.

2e spoor

Naast het 1e spoor kan er worden besloten om het 2e spoor op te starten. Binnen het 2e spoor zullen de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever worden onderzocht. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de belastbaarheid. In het kader van de re-integratie binnen het 2e spoor werkt Thuis in Verzuim samen met Trans Lion. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Vrijblijvend gesprek of offerte opvragen

Via het contactformulier kunt u eenvoudig een vrijblijvend gesprek en offerte opvragen.  
Onze gecertificeerd arbeidsdeskundige werken landelijk en kunnen doorgaans binnen 5 werkdagen een afspraak inplannen en rapportage opstellen. 

Contact

Admiraal Helfrichweg 2P
2901 AB Capelle aan den IJssel

T: 010 - 313 39 84
F: 010 - 450 29 31
E: