Is een werknemer ziek zal een werkgever samen met de werknemer moeten werken aan de re-integratie. Het doel van de re-integratie is een duurzame terugkeer binnen het arbeidsproces.

Hierbij moet o.a. gekeken worden naar:

  • Terugkeer in de oorspronkelijke functie (eventueel met een aanpassing);
  • Terugkeer binnen de organisatie in een nieuwe passende functie;
  • Terugkeer binnen het arbeidsproces bij een nieuwe werkgever.

De terugkeer binnen de eigen organisatie wordt het 1e spoor genoemd indien dit niet mogelijk is kan een arbeidsdeskundige adviseren om de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever te onderzoeken. Het traject waarbij naar een nieuwe werkgever wordt gezocht wordt het 2e spoor genoemd.

Re-integratie 1e spoor

Binnen het 1e spoor worden de mogelijkheden onderzocht of een arbeidsongeschikte werknemer kan terugkeren binnen de organisatie. Binnen het 1e spoor moet gekeken worden naar een terugkeer in de functie waarin de werknemer is uitgevallen, eventueel met aanpassingen en een eventueel nieuwe functie binnen de organisatie. Of een functie passend is kan worden onderzocht door een arbeidsdeskundige. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een functiemogelijkheden lijst van de bedrijfsarts. Indien er geen mogelijkheden zijn binnen het 1e spoor kan het advies worden gegeven om een 2e spoortraject op te starten.

Re-integratie 2e spoor

Indien er geen duurzame mogelijkheden binnen het 1e spoor zijn kan de arbeidsdeskundige adviseren om de mogelijkehden binnen het 2e spoor te onderzoeken. Gedurende het 2e spoor wordt gezocht naar een passende baan bij een nieuwe werkgever. Hierbij zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. In het kader van het 2e spoor werkt Thuis in Verzuim samen met Trans Lion. Kenmerkend van deze begeleiding:

  • Landelijke dekking;
  • Vaste adviseur met ondersteuning van een jobhunter;
  • Blik op werk gecertificeerd;
  • Heldere en vaste rapportagemomenten.

 

Offerte 2e spoor

Via de website van Thuis in Verzuim kunt u gemakkelijk een offerte voor het 2e spoor aanvragen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.