Arbeidsdeskundig onderzoek

Door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer op de arbeidsmarkt zijn. De arbeidsdeskundige zal tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek beoordelen wat de mogelijkheden binnen het 1e spoor en 2e spoor zijn. Lees hier meer.

Verzuimcontroles

Thuis in verzuim voert landelijk verzuimcontroles uit voor werkgevers, arbodiensten en gemeentes. Onze controleurs kunnen binnen 24 uur een terugkoppeling geven. Een verzuim of lekencontrole kunt u eenvoudig aanvragen via het aanvraagformulier. Lees hier meer.

Duurzame inzetbaarheid

Thuis in Verzuim helpt bij het terugdringen van het verzuim. Dit doen wij preventief door bijvoorbeeld de inzet van een verzuimcontrole of werkplekonderzoek maar ook in lopende zaken. Denk hierbij aan een haalbaarheidsonderzoek en de inzet van een gecertificeerde arbeidsdeskundige.

Lees meer...

  • Als werkgever of HR-professional kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim. Middels de training van Thuis in Verzuim krijgt de deelnemer inzicht in deze regelgeving en leert u dit in de praktijk toe te passen.

  • Tijdens een verzuimcontrole zal de verzuimcontroleur bevestigen of een werknemer op een verblijfadres aanwezig is. De controles verricht Thuis in Verzuim landelijk en 7 dagen per week.

  • Binnen het 2e spoor worden de mogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer bij een nieuwe werkgever onderzocht.

  • De mediator kan bij een (dreigend) conflict onafhanklijk bemiddelen tussen betrokken partijen en zal proberen om het geschil tot een oplossing te brengen.

  • Door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer op de arbeidsmarkt zijn. 

  • Indien er twijfel bestaat of het inzetten van een re-integratietraject binnen het 2e spoor haalbaar is, kan er voor worden gekozen om dit te toetsen middels een haalbaarheidsonderzoek.

  • Als uw medewerker 88 weken arbeidsongeschikt is, ontvangt u een brief van het UWV met betrekking tot de WIA-aanvraag. Het is van groot belang dat deze aanvraag zorgvuldig en volledig wordt aangeleverd bij het UWV.

  • Heeft u vragen over een lopend re-integratietraject, dan kan Thuis in Verzuim ondersteunen. Wij kunnen tussentijds het re-integratiedossier beoordelen en eventuele adviezen geven omtrent de te nemen stappen.

  • Is een werknemer arbeidsongeschikt moet deze samen met de werkgever werken aan de re-integratie. Onze arbeidsdeskundige kan ondersteunen bij een terugkeer binnen het bedrijf.

  • Wilt u in kaart brengen of een (arbeidsongeschikte) werknemer kan doorstromen naar een nieuwe functie binnen uw organisatie, biedt een beroepsassessment uitkomst.

Maatwerk

De dienstverlening van Thuis in Verzuim is maatwerk. Onze adviseurs zullen aan de hand van de wensen en mogelijkheden een dienst leveren. Hierboven treft u een overzicht van de mogelijkheden, uiteraard helpt Thuis in Verzuim u graag verder om een bedrijfsspecifieke dienst te leveren.